Tìm số nguyên x để (4x^3 + 11x^2 + 5x + 5) chia hết cho (x+2)

bởi hà trang 30/04/2019

leuleu Đề:   Tìm số nguyên x để

      a)   (4x3 + 11x2 + 5x + 5) chia hết cho (x+2)

      b)   (x3 - 4x2 + 5x - 1) chia hết cho  (x-3)

                                help me thanghoa

Câu trả lời (1)

 • a/ Ta có : \(4x^3+11x^2+5x+5=\left(4x^3+8x^2\right)+\left(3x^2+6x\right)-\left(5x+10\right)+15\)

  \(=4x^2\left(x+2\right)+3x\left(x+2\right)-5\left(x+2\right)+15\)

  \(=\left(x+2\right)\left(4x^2+3x-5\right)+15\)

  Để \(4x^3+11x^2+5x+5\) chia hết (x+2) thì (x+2) thuộc Ư(15)

  Bạn tự liệt kê.

  b/ \(x^3-4x^2+5x-1=\left(x^3-3x^2\right)-\left(x^2-3x\right)+\left(2x-6\right)+5\)

  \(=x^2\left(x-3\right)-x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)+5\)

  \(=\left(x-3\right)\left(x^2-x+2\right)+5\)

  Để \(x^3-4x^2+5x-1\) chia hết (x-3) thì (x-3) thuộc Ư(5)

  Bạn tự liệt kê

  bởi ngô minh hoàng 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan