ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đa thức \(x^5-x^4y+2x^4-2x^3y\)

  Phân tích đa thức trên thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?

  • A. \((x+y)(x-2)\)
  • B. \((x-y)(x+2)\)
  • C. \(x^2(x-y)(x+2)\)
  • D. \(x^3(x-y)(x+2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON