ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đa thức \(a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)\)

  Phân tích đa thức trên thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?

  • A. \((a-1)(b-1)(c-1)\)
  • B. \((1-a)(1-b)(1-c)\)
  • C. \((a-b)(b-c)(c-a)\)
  • D. \((a+b)(b+c)(c+a)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON