YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy thay ? bằng các chữ số thích hợp.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Giải bài 4 trang 38

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc so sánh hai số thập phân rồi điền số vào dấu “?” .

Lời giải chi tiết

a) 2,71467 > 2,7?932;

Ta thấy chữ số phần nguyên và chữ số hàng phần mười là giống nhau. Mặt khác chữ số hàng phần nghìn của số 7?932 là số 9 và chữ số hàng phần nghìn của 2,71467 là 4. Do đó muốn có kết quả 2,71467 > 2,7?932 thì  phải nhỏ hơn 1. Vậy  cần điền là số 0.

Vậy 2,71467>2,70932

b) ,17934>5,17?46

Ta đi so sánh 5,17934 và 17?46

Vì ,17934 5,17?46 nên 17934 5,17?46

Ta thấy chữ số hàng phần nguyên hàng phần mười và hàng phần trăm là giống nhau. Mặt khác chữ số hàng phần nghìn của 5,17934 là 9 nếu ? là một số nhỏ hơn 9 thì kết quả 17934 5,17?46. Do đó  cần điền là 9.

Vậy 5,17934 < 5,17946 nên -5,17934 > -5,17946

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON