YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm giá trị của x, biết rằng: \(2\left| x \right| = \sqrt {12} \)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 8

Phương pháp giải

Vì tính chất của giá trị tuyệt đối nên ta sẽ phải chia 2 trường hợp của x, sau đó sử dụng qui tắc chuyển vế đổi dấu để thực hiện tìm x.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}2\left| x \right| = \sqrt {12} \\ \Leftrightarrow \left| x \right| = \sqrt {12} :2\\ \Leftrightarrow \left| x \right| = \dfrac{{\sqrt {12} }}{2}\end{array}\)

\( \Rightarrow x = \dfrac{{\sqrt {12} }}{2}\)hoặc \(x =  - \dfrac{{\sqrt {12} }}{2}\)

Vậy \(x = \dfrac{{\sqrt {12} }}{2}\)hoặc \(x =  - \dfrac{{\sqrt {12} }}{2}\) 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 8 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON