YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp:

a) 9,289 > 9,2 ? 79;

b) -0,3489 > -0,34 ? 8.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 4

Phương pháp giải

Ta áp dụng qui tắc so sánh 2 số thập phân.

So sánh các chữ số ở từng hàng tương ứng của 2 số từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết

a) Hai số thập phân này có cùng phần nguyên, từ trái qua phải hai chữ số thập phân thứ nhất bằng nhau.

Vì 9 > 7 nên để 9,289 > 9,2?79 thì chữ số cần điền có thể là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Vậy các số thích hợp để thay cho dấu ? là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

b) \(-0,3489 > -0,34 ? 8 \Leftrightarrow 0,3489 < 0,34?8\)

Hai số thập phân này có cùng phần nguyên, từ trái qua phải hai chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai bằng nhau.

Vì 9 > 8 nên để 0,3489 < 0,34?8 thì chữ số cần điền chỉ có thể là: 9.

Vậy các số thích hợp để thay cho dấu ? là 9.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 4 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF