YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho một hình vuông có diện tích 5m2. Hãy so sánh độ dài a của cạnh hình vuông đó với độ dài b = 2,361 m.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 11

Phương pháp giải

Tìm độ dài cạnh hình vuông rồi so sánh với b = 2,361 m.

Chú ý: Độ dài cạnh hình vuông có diện tích a \(cm^2\) là \(\sqrt{a}\) \( cm\)

Lời giải chi tiết

Vì diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài cạnh nên độ dài cạnh bằng căn bậc hai số học của diện tích.

Độ dài a của cạnh hình vuông là:

a=\(\sqrt 5 \)=2,236067977... (m)

Ta có: \(\sqrt 5 \)=2,236067977...

Vì 2 < 3 nên 2,236067977... < 2,361 hay \(\sqrt 5 \) < 2,361.

Vậy độ dài cạnh a của hình vuông là \(\sqrt 5 \) và a < b. 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 11 trang 41 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON