YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính giá trị của biểu thức: \(M = \sqrt {\left| { - 9} \right|} \).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải

- Tính trị tuyệt đối sau đó tính căn bặc hai.

-  Cách tính giá trị tuyệt đối

|x|=x nếu x>0

|x|=-x nếu x<0

|x|=0 nếu x=0

Lời giải chi tiết

Do \(\left| { - 9} \right| = 9\) nên ta có:

\(M = \sqrt {\left| { - 9} \right|}  = \sqrt 9  = 3\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON