YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy thay dấu bằng kí hiệu ∈ hoặc ∉ để có phát biểu đúng.

3,9 ? Z

29% ? Q

\(\sqrt 7 \) ? Q

\( - \dfrac{4}{{99}}\) ? Q

\(\sqrt 3 \) ? I.

\(\sqrt 5 \)? R

 \(\pi\) ? I 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 1

Phương pháp giải

Ta sử dụng định nghĩa về các tập hợp số để điền các kí hiệu

Lời giải chi tiết

Ta có 3,9 là số hữu tỉ không phải là số nguyên nên 3,9 ∉ Z.

Ta có 29% = \(\dfrac{{29}}{{100}}\) (trong đó 29, 100 ∈ ℤ và 100 ≠ 0) nên 29% ∈ Q

Ta có \(\sqrt 7 \)≈2,645751311 là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(\sqrt 7 \) là số vô tỉ mà số vô tỉ không là số hữu tỉ do đó \(\sqrt 7 \) ∉ Q

Ta có: \( - \dfrac{4}{{99}}\) (trong đó 4; 99 ∈ ℤ và 99 ≠ 0) nên \( - \dfrac{4}{{99}}\) ∈ Q

Ta có: \(\sqrt 3 \)≈1,732050808... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(\sqrt 3 \) ∈ I

Ta có: \(\sqrt 5 \)≈2,236067977... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(\sqrt 5 \) là số vô tỉ, mà số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ, nên \(\sqrt 5 \) ∈ R

Ta có π ≈ 3,141592654... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(\pi\) là số vô tỉ, nên \(\pi\) ∈ I

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 1 trang 40 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON