ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 53 trang 80 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 53 tr 80 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng (h. 50). Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi vị trí ba ngôi nhà lần lượt là A, B, C, vị trí giếng cần đào là O.

Vì điểm O cách đều ba điểm A, B, C nên O là giao của ba đường trung trực của AB, BC, CA (hay O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).

Tuy nhiên để xác định O ta chỉ cần xác định hai trong ba đường trung trực rồi cho chúng cắt nhau vì ba đường trung trực đều đồng quy tại một điểm.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 80 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1