ADMICRO
UREKA

Bài tập 54 trang 80 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 54 tr 80 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\) đều nhọn

b) \(\widehat A = {90^o}\)

c) \(\widehat A > {90^o}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Để vẽ đường tròn ta cần:

+ Vẽ đường trung trực y của cạnh BC.

+ Vẽ dường trung trực x của cạnh AB.

+ x cắt y tại I là tâm của đường tròn cần vẽ.

+ Vẽ đường tròn tâm I bán kính IA.

Nhận xét:

- Tam giác nhọn có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trong tam giác.

- Tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm của cạnh huyền (chứng minh bài 56).

- Tam giác tù có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm ngoài tam giác.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 80 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON