ON
YOMEDIA

Nguyễn Tấn's Profile

Nguyễn Tấn

Nguyễn Tấn

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 5
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Nguyễn Tấn đã đặt câu hỏi: làm giúp mik nha mai phải nộp rồi Cách đây 9 tháng

  cho tam giác ABC cân tại A kể đường phân giác AD . Trên tia đối của AD lấy điểm E sao cho DE=DA . Chứng minh:

  a, AD là đường trung tuyến của tam giác ABC 

  b, AD vuông góc với BC

  c, CE//ABcrying

   

 • Nguyễn Tấn đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình nha Cách đây 9 tháng

  no 

 • Nguyễn Tấn đã đặt câu hỏi: giúp mình nha Cách đây 9 tháng

  Cho tam giác ABC có góc BAC= 40 độ , góc ACB = 70 độ, BH vuông góc với AC tại H, CK vuông góc với AB tại K, BH cắt CK tại O.

  a, Tính số đo góc của ABC. 

  b, Chứng minh BH bằng CK

  c, Chứng minh tam giác AOB= tam giác AOC

  d, Chứng minh AO là đường trung trực của đoạn thăng HK

 • Nguyễn Tấn đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mk với ạ Cách đây 9 tháng

  https://hoc247.net/image/faq/2020/20200408/88111586343803.jpg

 • Nguyễn Tấn đã trả lời trong câu hỏi: toán hình học lớp 7 Cách đây 9 tháng

  ko biết

 • tẩ lời comn a

 • Nguyễn Tấn đã trả lời trong câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=(2x-1)lnx Cách đây 9 tháng

  I don't no, yes BABY>

 • Nguyễn Tấn đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTLN, GTNN của hàm số f(x) Cách đây 9 tháng

   I don't no

   

 • Nguyễn Tấn đã đặt câu hỏi: toán hình học lớp 7 Cách đây 9 tháng

  Cho tam giác ABC lấy điểm D thuộc cạnh BC D không trùng với BC Gọi M là trung điểm của AD Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho me = MB Trên tia đối của tia MC lấy điểm F sao cho MF = MC chứng minh rằng điểm A nằm giữa 2 điểm F và E

Điểm thưởng gần đây (10)

 • Nguyễn Tấn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • Nguyễn Tấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tấn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1