ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 tr 98 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?

c) Phát biểu tính chất bằng lời.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Vẽ c ⊥ a. (xem ở tiết 2 chương 2)

Câu b:

Vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì   nên  so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây  c ⊥ b

Câu c:

Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1