Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 tr 98 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?

c) Phát biểu tính chất bằng lời.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vẽ c ⊥ a. (xem ở tiết 2 chương 2)

Câu b:

Vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì   nên  so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây  c ⊥ b

Câu c:

Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 43 trang 98 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chi hình vẽ sau: 

  • A. 60o
  • B. 131o
  • C. 50o
  • D. 41o

Được đề xuất cho bạn