AMBIENT
UREKA

Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 tr 98 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?

c) Phát biểu tính chất bằng lời.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vẽ c ⊥ a. (xem ở tiết 2 chương 2)

Câu b:

Vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì   nên  so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây  c ⊥ b

Câu c:

Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu 5 : Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :
  Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng . Qua C vẽ đường thẳng d1 vuông góc với BC , qua A vẽ đường thẳng d2 song song với BC , d1 cắt d2 tại D . HỎi góc ADC là góc gì ? Vì sao ?

  Câu 6 : Cho hình vẽ : biết a//b , Góc A = 38 độ ; góc O = 1 vuông .Tính góc B = Bài tập Hóa học?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  d' và d" có song song với nhau hay không ? Vì sao ? ( giải bằng 2 cách )

  [Bài này có trong sgk toán 7 (hình) bài 6. từ vuông góc đến song song]

  d" d' d

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  1)Một đường thẳng u cắt hai đường thẳng song song là r và s . Khi đó , các cặp góc so le trong (hay đồng vị , hay góc trống trong cùng phía ) bằng nhau hay bù nhau?

  2)Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng có song song với nhau không?

  3)Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó có vuông góc với đường còn lại không?

  4)hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song hay cắt nhau?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ , góc C = 50 độ , qua điểm D thuộc cạnh AB kẻ đường thẳng vuông góc với AB , cắt BC ở E . Tính góc CED

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  1) CM định lí: Hai góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc với nhau thì bằng nhau

  2) Cho△ABC (AB<AC). Trên cạnh AC có 1 điểm D thỏa mãn điều kiện góc DBC=C và góc ADB=ABD; A=76 độ. Tính góc B, D

  3) Cho △ ABC, biết góc A=30 độ. Kẻ các tia phân giác BD và CE của các góc B và C. Biết AEC=ADB. Tính các góc B,C của △ ABC

  4) Cho △ ABC, biết góc B=30 độ+góc C. Tia phân giác của góc A cátư BC tại D

  a) Tính góc ADB

  b) Gỉa sử góc A= 74 độ. Tính các góc B,C. CMR độ lớn của góc ADB ko phụ thuộc vào góc A

  5) Cho △ ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, trung tuyến AM(M là trung điểm BC), phân giác AD. Gỉa sử các tia AH, AM chia góc A ra làm 3 góc bằng nhau

  a) CMR AD cũng là phân giác góc HDM

  b) Tính góc B và C của △ABC và góc HDM

  HELP ME. Mai22/8 18:30mik đi học rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON