AMBIENT
UREKA

Bài tập 45 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 45 tr 98 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ d' // d và d'' song song với d(d''  và d' là phân biệt).

b) Suy ra d' // d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Nếu d' cắt d'' tại M thì M có thể n ằm trên d không? vì sao?

- Qua điểm M nằm ngoài d, vừa có d'// d, vừa có d'' // d thì có trái với tiên đề ơclit khôn g ? vì sao?

- Nếu d'  và d'' không cắt nhau(vì trái với tiên đề ơclit) thì chúng phải như thế nào

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

vẽ d' // d. d'' // d

Câu b:

Suy ra d' // d'', vì nếu d' cắt d'' tại điểm M thì M không nằm trên d vì d// d' và d// d''.

Qua điểm M nằm ngoài d, ta vẽ được hai đường thẳng d' và d'' cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.

Nên d' và d'' không thể cắt nhau. vậy d' // d''.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON