ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 41 tr 97 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Hình 30 bài 41 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1b

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nếu a// b và a //  thì b // c.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1