ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 42 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 42 tr 98 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không? vì sao?

c) Phát biểu tính chất bằng lời.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Vẽ c ⊥ a( xem cách vẽ ở bài 2 chuong I)

Câu b:

Vẽ b ⊥ c( cách vẽ như câu a). Ta được a song song với b vì c cắt a và b

trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau bằng 900

Câu c:

Phát biểu tình chất bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1