Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 40 tr 97 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Hình 29 bài 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // c

Câu b:

Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ b

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 40 trang 97 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu sai:

  Cho bốn đường thẳng phân biệt m, n, p và q. Biết m vuông góc với n, n vuông góc với p và p vuông góc với q. Khi đó:

  • A. m // p
  • B. n // q
  • C. p // n
  • D. m vuông góc q
 • My Nguyễn

  Cho a//b và c vuông góc với a thì:

     A.b//c   B.b vuông góc với c    C.c//a     D.b vuông góc với a

                              Đáp án nào đúng vậy ?     ^_^ laugh

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho góc xOy và góc x'O'y' sao cho Õ vuông góc O'x', Oy vuông góc O'y'. Chứng tỏ: góc xOy= góc x'O'y'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  cho biết d'//d và d''//d

  vẽ a vuông góc với d rồi trả lời câu hỏi

  a có vuông góc với d' không, vì sao ?

  a có vuông góc với d'' không, vì sao ?

  d' có song song với d'' không, vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu 5 : Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :
  Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng . Qua C vẽ đường thẳng d1 vuông góc với BC , qua A vẽ đường thẳng d2 song song với BC , d1 cắt d2 tại D . HỎi góc ADC là góc gì ? Vì sao ?

  Câu 6 : Cho hình vẽ : biết a//b , Góc A = 38 độ ; góc O = 1 vuông .Tính góc B = Bài tập Hóa học?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  d' và d" có song song với nhau hay không ? Vì sao ? ( giải bằng 2 cách )

  [Bài này có trong sgk toán 7 (hình) bài 6. từ vuông góc đến song song]

  d" d' d

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  1)Một đường thẳng u cắt hai đường thẳng song song là r và s . Khi đó , các cặp góc so le trong (hay đồng vị , hay góc trống trong cùng phía ) bằng nhau hay bù nhau?

  2)Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng có song song với nhau không?

  3)Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó có vuông góc với đường còn lại không?

  4)hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song hay cắt nhau?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ , góc C = 50 độ , qua điểm D thuộc cạnh AB kẻ đường thẳng vuông góc với AB , cắt BC ở E . Tính góc CED

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  1) CM định lí: Hai góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc với nhau thì bằng nhau

  2) Cho△ABC (AB<AC). Trên cạnh AC có 1 điểm D thỏa mãn điều kiện góc DBC=C và góc ADB=ABD; A=76 độ. Tính góc B, D

  3) Cho △ ABC, biết góc A=30 độ. Kẻ các tia phân giác BD và CE của các góc B và C. Biết AEC=ADB. Tính các góc B,C của △ ABC

  4) Cho △ ABC, biết góc B=30 độ+góc C. Tia phân giác của góc A cátư BC tại D

  a) Tính góc ADB

  b) Gỉa sử góc A= 74 độ. Tính các góc B,C. CMR độ lớn của góc ADB ko phụ thuộc vào góc A

  5) Cho △ ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, trung tuyến AM(M là trung điểm BC), phân giác AD. Gỉa sử các tia AH, AM chia góc A ra làm 3 góc bằng nhau

  a) CMR AD cũng là phân giác góc HDM

  b) Tính góc B và C của △ABC và góc HDM

  HELP ME. Mai22/8 18:30mik đi học rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn