YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 40 tr 97 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Hình 29 bài 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // c

Câu b:

Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ b

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON