Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 40 tr 97 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Hình 29 bài 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // c

Câu b:

Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ b

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 40 trang 97 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu sai:

  Cho bốn đường thẳng phân biệt m, n, p và q. Biết m vuông góc với n, n vuông góc với p và p vuông góc với q. Khi đó:

  • A. m // p
  • B. n // q
  • C. p // n
  • D. m vuông góc q

Được đề xuất cho bạn