Bài tập 32 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 32 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Đúng

Câu b:

Đúng

Câu c:

Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

Câu d:

Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 32 trang 94 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau, biết x // y và \(\widehat {{M_1}} = {55^o}\). Tính số đo \(\widehat {{N_1}}\)

  • A. 55o
  • B. 35o
  • C. 60o
  • D. 125o

Được đề xuất cho bạn