AMBIENT
UREKA

Bài tập 32 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 32 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Đúng

Câu b:

Đúng

Câu c:

Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

Câu d:

Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON