Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 35 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

 Theo tiên đề Ơclit về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 35 trang 94 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau:

  Biết a // b, \(\widehat {{A_1}} - \,\,\widehat {{C_1}} = {40^o}\). Tính \(\widehat {{A_2}},\widehat {{C_2}}\)

  • A. \(\widehat {{A_2}} = {80^o},\widehat {{C_2}} = {110^o}\)
  • B. \(\widehat {{A_2}} = {110^o},\widehat {{C_2}} = {70^o}\)
  • C. \(\widehat {{A_2}} = {70^o},\widehat {{C_2}} = {110^o}\)
  • D. \(\widehat {{A_2}} = {70^o},\widehat {{C_2}} = {70^o}\)
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho:

  - Góc BAE = 20 độ; Góc AEC = 60 độ ; Gọc ECD = 45 độ

  Chứng minh AB và CD cắt nhau A B E C D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

  Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

  a) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì hai đường thẳng a, c song song với nhau

  b) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và a song song với đường thẳng b thì đường thẳng b cũng vuông góc với đường thẳng c

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • can chu
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

  Xem các hình bs 6 (a, b, c, d) sau đây và cho biết trong mỗi trường hợp đó hai đường thẳng a và b có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

  Biết rằng hai đường thẳng a, b song song với nhau. Một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, khi đó mỗi kết quả sau là đúng hay sai ?

  a) Mỗi cặp góc so le trong bằng nhau

  b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau

  c) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn