ADMICRO

Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 36 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hình 23 bài 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a)  (vì là cặp góc so le trong).

b)  (vì là cặp góc đồng vị).

c)  (vì ...).

d)  ( vì ...).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\widehat{A_{1}}={\widehat{B_{3}}}\) (vì là cặp góc so le trong).

Câu b:

\(\widehat{A_{2}}={\widehat{B_{2}}}\) (vì là cặp góc đồng vị).

Câu c:

 \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}={180^{\circ}}\) (vì là cặp góc trong cùng phía).

Câu d:

  ( vì cùng bằng cặp góc so le trong \(\widehat{A_{4}}={\widehat{B_{2}}}\)).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • thu trang
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

  Biết rằng hai đường thẳng a, b song song với nhau. Một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, khi đó mỗi kết quả sau là đúng hay sai ?

  a) Mỗi cặp góc so le trong bằng nhau

  b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau

  c) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Bài 30 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Trên hình 7, hai đường thẳng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại A và cắt b tại B

  a) Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp \(A_4,B_1\)) rồi đo xem hai góc đó có bằng nhau hay không 

  b) Hãy lí luận vì sao \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\) theo gợi ý sau :

  - Nếu \(\widehat{A}_4\ne\widehat{B}_1\) thì qua A ta vẽ tia AP sao cho \(\widehat{PAB}=\widehat{B}_1\)

  - Thế thì AP // b, vì sao ?

  - Qua A, vừa có a // b, vừa có AP // b, thì sao ?

  - Kết luận : Đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác \(\widehat{PAB}=\widehat{A}_4\), từ đó \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Bài 29 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a //b . Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi c có cắt b hay không ?

  a) Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên

  b) Hãy suy nghĩ rằng : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Hãy điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với .............

  b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với .............

  c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ..........

  d) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ........

  e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng đi qua A và song song với a thì ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

AMBIENT