Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 36 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hình 23 bài 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a)  (vì là cặp góc so le trong).

b)  (vì là cặp góc đồng vị).

c)  (vì ...).

d)  ( vì ...).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\widehat{A_{1}}={\widehat{B_{3}}}\) (vì là cặp góc so le trong).

Câu b:

\(\widehat{A_{2}}={\widehat{B_{2}}}\) (vì là cặp góc đồng vị).

Câu c:

 \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}={180^{\circ}}\) (vì là cặp góc trong cùng phía).

Câu d:

  ( vì cùng bằng cặp góc so le trong \(\widehat{A_{4}}={\widehat{B_{2}}}\)).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 36 trang 94 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau, biết a //b, \(\widehat {{A_1}} = {100^o}\). Tính \(\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}\)

  • A. \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • B. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {80^o}\)
  • C. \(\widehat {{B_1}} = {80^o},\widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • D. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {90^o}\)
 • Mai Bảo Khánh

  Bạn nào giải thích dùm mình với.

  Từ 1 điểm A nằm ngoài đường thẳng d, ta vẽ 101 đường thẳng phân biệt. Chứng minh rằng có ít nhất 100 đường thẳng cắt d.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn