Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 36 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hình 23 bài 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a)  (vì là cặp góc so le trong).

b)  (vì là cặp góc đồng vị).

c)  (vì ...).

d)  ( vì ...).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\widehat{A_{1}}={\widehat{B_{3}}}\) (vì là cặp góc so le trong).

Câu b:

\(\widehat{A_{2}}={\widehat{B_{2}}}\) (vì là cặp góc đồng vị).

Câu c:

 \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}={180^{\circ}}\) (vì là cặp góc trong cùng phía).

Câu d:

  ( vì cùng bằng cặp góc so le trong \(\widehat{A_{4}}={\widehat{B_{2}}}\)).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 36 trang 94 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau, biết a //b, \(\widehat {{A_1}} = {100^o}\). Tính \(\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}\)

  • A. \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • B. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {80^o}\)
  • C. \(\widehat {{B_1}} = {80^o},\widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • D. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {90^o}\)
 • het roi

  Bài 30 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Trên hình 7, hai đường thẳng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại A và cắt b tại B

  a) Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp \(A_4,B_1\)) rồi đo xem hai góc đó có bằng nhau hay không 

  b) Hãy lí luận vì sao \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\) theo gợi ý sau :

  - Nếu \(\widehat{A}_4\ne\widehat{B}_1\) thì qua A ta vẽ tia AP sao cho \(\widehat{PAB}=\widehat{B}_1\)

  - Thế thì AP // b, vì sao ?

  - Qua A, vừa có a // b, vừa có AP // b, thì sao ?

  - Kết luận : Đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác \(\widehat{PAB}=\widehat{A}_4\), từ đó \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Bài 29 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a //b . Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi c có cắt b hay không ?

  a) Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên

  b) Hãy suy nghĩ rằng : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Hãy điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với .............

  b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với .............

  c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ..........

  d) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ........

  e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng đi qua A và song song với a thì ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn