Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 34 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hình 22 cho biết a // b và \(\widehat{A_{4}}=37^{\circ}\).

Hình 22 bài 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

a) Tính .

b) So sánh  và .

c) Tính .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có:  (so le trong)

Câu b:

Ta có:  và  kề bù

nên 

 và  kề bù nên 

Vậy .

Câu c:

Cách 1:  (hai góc đối đỉnh);

Cách 2:  (hai góc so le trong);

Cách 3:  (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau)

nên 

Còn cách khác. Học sinh tự tính.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 94 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ, biết AB // CD 

  Tính số đo \(\widehat A,\widehat B\)

  • A. \(\widehat A = {105^o},\,\,\widehat B = {130^o}\)
  • B. \(\widehat A = {115^o},\,\,\widehat B = {130^o}\)
  • C. \(\widehat A = {115^o},\,\,\widehat B = {150^o}\)
  • D. \(\widehat A = {135^o},\,\,\widehat B = {115^o}\)

Được đề xuất cho bạn