Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 34 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hình 22 cho biết a // b và \(\widehat{A_{4}}=37^{\circ}\).

Hình 22 bài 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

a) Tính .

b) So sánh  và .

c) Tính .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có:  (so le trong)

Câu b:

Ta có:  và  kề bù

nên 

 và  kề bù nên 

Vậy .

Câu c:

Cách 1:  (hai góc đối đỉnh);

Cách 2:  (hai góc so le trong);

Cách 3:  (hai góc kề bù trong cùng phía bù nhau)

nên 

Còn cách khác. Học sinh tự tính.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tường Vy

  Cho 3 Đường thẳng phân biệt a,b,c:

  a.nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a vuông góc với c

  b.nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a // với c

  c.nếu a // b và b // c thì a // với c

  d.nếu a // b và b // c thì a vuông goc với c

  Hãy chọn đáp án đung

  Help Mekhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  các cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  hình cho biết a//b và A4 = 37 độ

  Giải bài tập Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Hình học 7

  a) Tính B1

  b) So sánh A1 và B4

  C) Tính B2

  Mình xin thông cảm các bạn vì mình không biết công thức toán học nên ai biết thì chỉ cho mình nhé!

  Mình sẽ tích cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1 phát hiểu định luật về hai góc đối đỉnh ?

  2 phát biểu tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song ?

  3 phát biểu tính chất ( định lí ) của hai đường thẳng song song ?

  các câu 8,9,10 ở trong sgk toan 7 hình học trang 103 nhớ trả lời dùng mình nhé !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời