AMBIENT
UREKA

Bài tập 12 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 12 tr 32 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

\(2,5x^2y\)                     \(0,25x^2y^2\)

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) * Đơn thức \(2,5x^2y\)
- 2,5 là hệ số của đơn thức

\(x^2y\) là phần biến của đơn thức 

* Đơn thức \(0,25x^2y^2\)

- 0,25 là hệ số của đơn thức

\(x^2y^2\) là phần biến của đơn thức

b)  * Với đơn thức \(2,5x^2y\)

Ta có: \(2,5x^2y=2,5(1)^2(-1)=-2,5\)

Vậy đơn thức \(2,5x^2y\) có giá trị bằng 2,5 tại điểm x = 1 và y = -1

* Với đa thức \(0,25x^2y^2\) 

Ta có: \(0,25x^2y^2=0,25.1^2(-1)^2=0,25.1.1=0,25\)

Vậy đơn thức \(0,25x^2y^2\) có giá trị bằng 0,25 tại điểm x =1; y = -1

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF