YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 13 tr 32 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

\(\begin{array}{l} a)\, - \frac{1}{3}{x^2}y;\,\,2{\rm{x}}{y^3}\\ b)\,\,\frac{1}{4}{x^3}y;\,\, - 2{{\rm{x}}^3}{y^5} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\,\left( { - \frac{1}{3}{x^2}y} \right).\,\left( {\,2{\rm{x}}{y^3}} \right) = \left( { - \frac{1}{3}} \right).2.{x^2}.x.y.{y^3} = - \frac{2}{3}{x^3}{y^4}\)

Vậy bậc của đơn thức thu được là 3 + 4 = 7

b) \(\left( {\,\frac{1}{4}{x^3}y} \right)\left( {\, - 2{{\rm{x}}^3}{y^5}} \right) = \frac{1}{4}.\left( { - 2} \right).{x^3}.{x^3}.y.{y^5} = - \frac{1}{2}{x^6}{y^6}\)

Vậy bậc của đa thức là 12

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON