Bài tập 14 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 14 tr 32 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Biểu thức \(9x^2y^2; -9xy\)... 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoàng My
  Bài 18 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Tính giá trị của các đơn thức sau :

  a) \(5x^2y^2\) tại \(x=-1;y=-\dfrac{1}{2}\)

  b) \(-\dfrac{1}{2}x^2y^3\) tại \(x=1;y=-2\)

  c) \(\dfrac{2}{3}x^2y\) tại \(x=-3;y=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang
  Bài 17 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn :

  a) \(-\dfrac{2}{3}xy^2z.\left(-3x^2y\right)^2\)

  b) \(x^2yz.\left(2xy\right)^2z\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Thu gọn các đơn thức và chỉ ra phần hệ số của chúng :

  a) \(5x^2.3xy^2\)                             b) \(\dfrac{1}{4}\left(x^2y^3\right)^2.\left(-2xy\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt
  Bài 15 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà :

  - Một biểu thức là đơn thức

  - Một biểu thức không phải là đơn thức

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang
  Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Cho 5 ví dụ về đơn thức bậc 4 có các biến x, y, z ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức :

  a) \(\dfrac{3}{4}\)                           b) \(\dfrac{1}{2}x^2yz\)                           c) \(3+x^2\)                       d) \(3x^2\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn