AMBIENT
UREKA

Bài tập 89 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 89 tr 36 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu 

   Đúng   

    Sai    

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

 

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

 

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

 

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 89

Câu a:

Đúng;         

Câu b:

Sai;    

Câu c:

Đúng;          

Câu d:

Đúng.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 89 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON