AMBIENT
UREKA

Bài tập 87 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 87 tr 36 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho tổng:\( A = 12 + 14 + 16 + x\) với \(x\) \(\in\) N. tìm \(x\) để:

a) A chia hết cho 2;                                b) A không chia hết cho 2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 87

Câu a:

 Vì 12, 14, 16 đều chia hết cho 2 nên \(12 + 14 + 16 + x\) chia hết cho 2 thì \(x = A - (12 + 14 + 16) \)phải chia hết cho 2. Vậy \(x\) là mọi số tự nhiên chẵn.

Câu b:

\(x\) là một số tự nhiên bất kì không chia hết cho 2.

Vậy \(x\) là số tự nhiên lẻ.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 87 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON