ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 85 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 85 tr 35 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35 + 49 + 210;            b) 42 + 50 + 140;              c) 560 + 18 + 3.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 85

 
 

Câu a:

Vì 35,  49, 210 đều chia hết cho 7 nên 35 + 49 + 210 chia hết cho 7.

Câu b:

Vì 42, 140 chia hết cho 7 nhưng 50 không chia hết cho 7 nên 42 + 50 + 140 không chia hết cho 7;

Câu c:

 Vì 560 và 18 + 3 đều chia hết cho 7 nên 560 + 18 + 3 chia hết cho 7.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1