ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.1 trang 72 SBT Toán 11

Giải bài 2.1 tr 72 SBT Toán 11

Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một thước và một vở?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo quy tắc nhân, số cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước là:

5×4×3 = 60 cách chọn.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 72 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1