ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 54 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 54 SGK Toán 11 NC

Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ.

a. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

b. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Theo quy tắc cộng, nhà trường có: 280+325 = 605 cách chọn.

b) Theo quy tắc nhân, nhà trường có: 280.325 = 91000 cách chọn.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1