YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.3 trang 72 SBT Toán 11

Giải bài 2.3 tr 72 SBT Toán 11

Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:

a) Là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

b) Là số lẻ và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

c) Là số lẻ và có hai chữ số khác nhau?

d) Là số chẵn và có hai chữ số khác nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Để số tự nhiên là số có hai chữ số thì hàng chục phải khác 0 nên có 9 cách chọn (1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Để số tự nhiên là số chẵn thì hàng đơn vị có 5 cách chọn (0,2,4,6,8).

Theo quy tắc nhân, có 9×5 = 45 số chẵn có hai chữ số.

b) Để số tự nhiên là số có hai chữ số thì hàng chục phải khác 0 nên có 9 cách chọn (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Để số tự nhiên là số lẻ thì hàng đơn vị có 5 cách chọn 1,3,5,7,9.

Theo quy tắc nhân, có 9×5 = 45 số lẻ có hai chữ số.

c) Để số tự nhiên là số lẻ thì hàng đơn vị có 5 cách chọn 1,3,5,7,9.

Để số tự nhiên là số có hai chữ số thì hàng chục phải khác 0 và khác chữ số ở hàng đơn vị nên có 8 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, có 8×5 = 40 số lẻ có hai chữ số khác nhau.

d)

TH1: “Số tự nhiên là số chẵn và có hai chữ số khác nhau” có hàng đơn vị là 0

- Hàng đơn vị là 0 có 1 cách chọn.

- Hàng chục chỉ cần khác 0 nên có 9 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, TH1 này có 9×1 = 9 số như vậy.

TH2: “Số tự nhiên là số chẵn và có hai chữ số khác nhau” có hàng đơn vị khác 00

- Hàng đơn vị là 2,4,6,8 nên có 4 cách chọn.

- Hàng chục khác 0 và khác chữ số hàng đơn vị nên có 8 cách chọn

Theo quy tắc nhân,TH2 này có 8×4 = 32 số như vậy.

Theo quy tắc cộng, có 9+32 = 41 số tự nhiên chẵn có 2 chữ số khác nhau.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 72 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF