YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 46 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần.

Có 4 cách để đi từ A đến B (vì có 4 con đường). Ứng với mỗi cách đi từ A đến B có cách để đi từ C đến D. Theo quy tắc nhân (mở rộng cho 3 hành động) có cả thảy là: 4.2.3=24 cách để đi từ A đến D.

Câu b:

Để đi từ A đến D rồi quay lại A có 24.24 = 576 (cách)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON