Bài tập 3 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 46 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?

Hình 26 bài 3 trang 46 SGK Đại số & Giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần.

Có 4 cách để đi từ A đến B (vì có 4 con đường). Ứng với mỗi cách đi từ A đến B có cách để đi từ C đến D. Theo quy tắc nhân (mở rộng cho 3 hành động) có cả thảy là: 4.2.3=24 cách để đi từ A đến D.

Câu b:

Để đi từ A đến D rồi quay lại A có 24.24 = 576 (cách)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 46 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Từ thành phố \(A\) đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B.

  • A. 42
  • B. 46
  • C. 48
  • D. 44

Được đề xuất cho bạn