ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2.10 trang 73 SBT Toán 11

Giải bài 2.10 tr 73 SBT Toán 11

Sắp xếp 5 học sinh lớp A và 5 học sinh lớp B vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 5 ghế sao cho 2 học sinh ngồi đối diện nhau thì khác lớp. Khi đó số cách xếp là:

A. 460000          B. 460500

C. 460800          D. 460900

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh đầu tiên giả sử đó là học sinh lớp A có 10 cách chọn ghế, sau đó có 5 cách chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ hai của lớp A có 8 cách chọn ghế, sau đó có 4 cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ ba của lớp A có 6 cách chọn ghế, sau đó có 3 cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ tư của lớp A có 4 cách chọn ghế, sau đó có 2 cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ năm của lớp A có 2 cách chọn ghế, sau đó có 1 cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Ta có số cách sắp xếp là: 10.5.8.4.6.3.4.2.2.1 = 460800 cách

Đáp án: C.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.10 trang 73 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1