YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 54 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 54 SGK Toán 11 NC

Từ các số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

a. Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

b. Có 4 chữ số khác nhau ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số có 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu có dạng \(\overline {abcd} \)

a có 4 cách chọn,

b có 4 cách chọn,

c có 4 cách chọn,

d có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.4.4.4 = 256 cách chọn.

b) Số thỏa yêu cầu có dạng \(\overline {abcd} \)

a có 4 cách chọn,

b có 3 cách chọn,

c có 2 cách chọn,

d có 1 cách chọn.

Vậy ta có 4.3.2.1 = 24 số cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON