ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.2 trang 72 SBT Toán 11

Giải bài 2.2 tr 72 SBT Toán 11

Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo quy tắc nhân, số cách chọn một đôi song ca nam- nữ là:

8×6 = 48 cách chọn.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 72 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1