ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2.4 trang 72 SBT Toán 11

Giải bài 2.4 tr 72 SBT Toán 11

Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tính số cách chọn một người đàn ông và một đàn bà trong buổi tiệc để phát biểu ý kiến, sao cho

a) Hai người đó là vợ chồng;

b) Hai người đó không là vợ chồng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Chọn nam có 10 cách chọn

Vì yêu cầu 2 người được chọn là vợ chồng nên nữ có 1 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 10×1 = 10 cách chọn để hai người đó là vợ chồng.

b) Chọn nam có 10 cách chọn

Vì hai người được chọn không phải là vợ chồng nên nữ có 9 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 10×9 = 90 cách chọn để hai người đó không phải là vợ chồng.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.4 trang 72 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1