ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 54 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 54 SGK Toán 11 NC

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số có 2,4,6,8; do đó có 4 cách chọn. Chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số 0,2,4,6,8; do đó có 5cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân, ta có 4.5 = 20 số có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn .

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1