YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 15 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 15 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d có phương trình \(x-2y + 3 = 0\). Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Gọi A'(x'; y') là ảnh của A qua ĐO, khi đó:

\(\left\{\begin{matrix} x'=-(-1)\\ y'=-3 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x'=1\\ y'=-3 \end{matrix}\right.\) hay A'(1; -3) là ảnh của A qua ĐO.

Gọi d' là ảnh của d qua ĐO, khi đó d' song song hoặc trùng với d nên vectơ pháp tuyến của d' là \(\vec{n}=(1;-2)\) 

Mặt khác A' thuộc d' nên \(d':1(x-1)-2(y+3)=0\Leftrightarrow x-2y-7=0\)

Vậy \(d': x-2y-7=0\) là ảnh của d qua ĐO.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 15 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF