YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 15 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 15 sách GK Toán Hình lớp 11

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đường thẳng là hình có vô số tâm đối xứng vì với mọi điểm I thuộc đường thẳng d thì Đ1(d) = d.

Tương tự như vậy hình gồm hai đường thẳng song song cũng là hình có tâm đối xứng.

Thật vậy cho a // b, gọi d là đường thẳng cách đều hai đường thẳng a, b.

Với I là điểm bất kì trên d thì Đ1(a) = b, Đ1(b) = a hay với I thuộc d thì ĐI biến hình gồm hai đường thẳng song song thành chính nó.

Vậy hình gồm hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON