RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 15 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 15 sách GK Toán Hình lớp 11

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Đường thẳng là hình có vô số tâm đối xứng vì với mọi điểm I thuộc đường thẳng d thì Đ1(d) = d.

Tương tự như vậy hình gồm hai đường thẳng song song cũng là hình có tâm đối xứng.

Thật vậy cho a // b, gọi d là đường thẳng cách đều hai đường thẳng a, b.

Với I là điểm bất kì trên d thì Đ1(a) = b, Đ1(b) = a hay với I thuộc d thì ĐI biến hình gồm hai đường thẳng song song thành chính nó.

Vậy hình gồm hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan
  Bài 1.13 (Sách bài tập - trang 18)

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình \(x-2y+2=0\) và d' có phương trình \(x-2y-8=0\). Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d' và biến trục Ox thành chính nó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)