YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1.13 trang 21 SBT Hình học 11

Giải bài 1.13 tr 21 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: x−2y+2 = 0 và đường thẳng d′ có phương trình: x−2y−8 = 0. Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d′ và biến trục Ox thành chính nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giao của d và d′ với Ox lần lượt là A(−2;0) và A′(8;0). Phép đối xứng qua tâm cần tìm biến A thành A′ nên tâm đối xứng của nó là I(3;0).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.13 trang 21 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON