YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC

Cho đường tròn (O;R), đường thẳng △ và điểm I . Tìm điểm A trên (O; R) và điểm B trên △ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử ta đã có điểm A trên đường tròn (O;R) và điểm B trên △ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Phép đối xứng tâm ĐI biến điểm B thành điểm A nên biến đường thẳng △ thành đường thẳng △′ đi qua A.

Mặt khác A lại nằm trên (O;R) nên A phải là giao điểm của △′ và (O;R)

Suy ra cách dựng:

Dựng đường thẳng △′ là ảnh của △ qua phép đối xứng tâm ĐI. Lấy A là  giao điểm (nếu có) của  và (O;R), còn B là giao điểm của đường thẳng AI và đường thẳng △.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Minh Anh Anh

    1. A. Có phép đối xứng tâm có 2 điểm biến thành chính nó.                                     B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.                                     C. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.                                    D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biếng thành chính nó.                                    2. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình  đó phải là đường tròn.                               B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.                                                C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng  vuông góc.                                                 D. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON