ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC

Cho đường tròn (O;R), đường thẳng △ và điểm I . Tìm điểm A trên (O; R) và điểm B trên △ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử ta đã có điểm A trên đường tròn (O;R) và điểm B trên △ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Phép đối xứng tâm ĐI biến điểm B thành điểm A nên biến đường thẳng △ thành đường thẳng △′ đi qua A.

Mặt khác A lại nằm trên (O;R) nên A phải là giao điểm của △′ và (O;R)

Suy ra cách dựng:

Dựng đường thẳng △′ là ảnh của △ qua phép đối xứng tâm ĐI. Lấy A là  giao điểm (nếu có) của  và (O;R), còn B là giao điểm của đường thẳng AI và đường thẳng △.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 19 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1