YOMEDIA
ZUNIA12

Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho đường thẳng \(d\) có phương trình: \(x-2y+2=0\) và đường thẳng \(d’\) có phương trình: \(x-2y-8=0\). Tìm phép đối xứng tâm biến \(d\) thành \(d’\) và biến trục \(Ox\) thành chính nó.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Do phép đối xứng tâm biến trục Ox thành chính nó nên tâm đối xứng I thuộc Ox hay I(a;0).

  Lấy \(A(-2;0)\) thuộc d.

  Gọi \(A' = {D_I}\left( A \right) \)

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = \frac{{{x_{A'}} + \left( { - 2} \right)}}{2}\\
  0 = \frac{{{y_{A'}} + 0}}{2}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_{A'}} = 2a + 2\\
  {y_{A'}} = 0
  \end{array} \right.\)

  \(A' \in d' \Leftrightarrow \left( {2a + 2} \right) - 2.0 - 8 = 0 \) \(\Leftrightarrow 2a - 6 = 0 \Leftrightarrow a = 3\)

  Vậy I(3;0).

    bởi Lê Bảo An 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON