YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 11

Giải bài 1.14 tr 21 SBT Hình học 11

Cho ba điểm không thẳng hàng I, J, K. Hãy dựng tam giác ABC nhận I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AB, AC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử tam giác ABC đã dựng được.

Cách dựng điểm C: Lấy điểm M bất kì. Gọi N là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I. P là ảnh của N qua phép đối xứng tâm J. Q là ảnh của P qua phép đối xứng tâm K. Khi đó \(\overrightarrow {CM}  =  - \overrightarrow {BN}  = \overrightarrow {AP}  =  - \overrightarrow {CQ} \). Do đó C là trung điểm của QM.

Tương tự, cách dựng điểm B: Lấy điểm O bất kỳ, gọi Olà ảnh của O qua J, Olà ảnh của O1 qua K, O3 là ảnh của O2 qua I, B là trung điểm của OO3.

Cách dựng điểm A: Lấy điểm H bất kỳ, gọi H1 là ảnh của H qua J, H2 là ảnh của H1 qua K, H3 là ảnh của H2 qua I, A là trung điểm của HH3. Từ đó suy ra cách dựng tam giác ABC.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF