ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 129 sách GK Toán Đại số 10

Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)Bảng tần suất và tần số rời rạc: 

Số con 1 2 3 4
Tần số 15 22 16 6
Tần suất 25,4% 37,3% 27,1% 10.2%

b) Số gia đình có từ 1 đến 2 con là nhiều, chiếm tỉ lệ 12%

c) Số trung bình cộng: \(\overline x  = \frac{{15.1 + 22.2 + 16.3 + 6.4}}{{59}} = 2,22\)

Số trung vị: \({M_e} = \frac{{15 + 16}}{2} = 15,5\)

Mốt: \({M_O} = 2\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 129 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Ha
  Bài 18 (SBT trang 165)

  Cho bảng phân bố tần số

  Khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt

  b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn

  c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có \(\overline{x_2}=36,5g;s_2=10g\), hãy xét xem trứng gà ở rổ nào có khội lượng đều hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  can tu
  Bài 17 (SBT trang 165)

  Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau :

  Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

  a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp :

  [0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50); [50;60]

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp)

  c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1