ADMICRO

Bài tập 3 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 129 sách GK Toán Đại số 10

Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)Bảng tần suất và tần số rời rạc: 

Số con 1 2 3 4
Tần số 15 22 16 6
Tần suất 25,4% 37,3% 27,1% 10.2%

b) Số gia đình có từ 1 đến 2 con là nhiều, chiếm tỉ lệ 12%

c) Số trung bình cộng: \(\overline x  = \frac{{15.1 + 22.2 + 16.3 + 6.4}}{{59}} = 2,22\)

Số trung vị: \({M_e} = \frac{{15 + 16}}{2} = 15,5\)

Mốt: \({M_O} = 2\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 129 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA