ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 129 sách GK Toán đại số 10

Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Số trung bình cộng 

 Trường hợp bảng phân bố tần số 

Số trung bình cộng là:

\(\bar x = \frac{1}{n}({n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + ... + {n_k}{x_k}) = {f_1}{x_1} + {f_2}{x_2} + ... + {f_k}{x_k}\)

trong đó: ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của giá trị xi, n = n1 + n2 + … + nk.

Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp

Số trung bình cộng là:

\(\bar x = \frac{1}{n}({n_1}{c_1} + {n_2}{c_2} + ... + {n_k}{c_k}) = {f_1}{c_1} + {f_2}{c_2} + ... + {f_k}{c_k}\)

với ci, ni, fi lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ i, n là số các số liệu thống kê (n = n+ n2 + … + nk).

* Số trung vị

i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm

ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: M(Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)

* Mốt: giá trị có tần số lớn nhất 

* Phương sai

Bước 1: Tìm số trung bình cộng \({\overline x }\)

Bước 2: Bình phương các độ lệch: \({\left( {{x_i} - \overline x } \right)^2}\)

Bước 3: Tìm trung bình cộng của: \({\left( {{x_i} - \overline x } \right)^2}{n_i}\)

Kết quả là s2 (phương sai)

* Độ lệch chuẩn

Bước 1: Tính phương sai s2

Bước 2: Căn bậc hai s2: \(s = \sqrt {{s^2}} \)

Đó là độ lệch chuẩn 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 129 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Ha
  Bài 18 (SBT trang 165)

  Cho bảng phân bố tần số

  Khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt

  b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn

  c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có \(\overline{x_2}=36,5g;s_2=10g\), hãy xét xem trứng gà ở rổ nào có khội lượng đều hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  can tu
  Bài 17 (SBT trang 165)

  Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau :

  Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

  a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp :

  [0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50); [50;60]

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp)

  c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1