ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 131 SGK Đại số 10

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg ;     (B) 42,4kg

(C) 26 kg ;       (D) 37 kg

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (A) vì khối lượng trung bình

\(\overline x  = \frac{{50.10 + 15.38 + 25.40}}{{50}} = 41,4\) (kg)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 131 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 4 (Sách bài tập trang 214)

  Chứng minh rằng : 

                            \(f'\left(x\right)>0,\forall x\in R\) nếu 

  a) \(f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x^9-x^6+2x^3-3x^2+6x-1\)

  b) \(f\left(x\right)=2x+\sin x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ban Mai

  A=\(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+....+\dfrac{1}{9900}\)

  B=\(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2009.2011}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1