YOMEDIA

Bài tập 11 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 131 SGK Đại số 10

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg ;     (B) 42,4kg

(C) 26 kg ;       (D) 37 kg

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (A) vì khối lượng trung bình

\(\overline x  = \frac{{50.10 + 15.38 + 25.40}}{{50}} = 41,4\) (kg)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 131 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • can tu
  Bài 17 (SBT trang 165)

  Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau :

  Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

  a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp :

  [0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50); [50;60]

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp)

  c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA