Bài tập 10 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 131 SGK Đại số 10

 Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là

(A) 1 ;     (B) 2

(C) 3 ;     (D) 4

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (D) vì phương sai:

\({s^2} = \frac{{{3^2} + {2^2} + {1^2} + {0^2} + {1^2} + {2^2} + {3^2}}}{7} = 4\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 131 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ