ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 131 SGK Đại số 10

 Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là

(A) 1 ;     (B) 2

(C) 3 ;     (D) 4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (D) vì phương sai:

\({s^2} = \frac{{{3^2} + {2^2} + {1^2} + {0^2} + {1^2} + {2^2} + {3^2}}}{7} = 4\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 131 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1