ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 130 SGK Đại số 10

Giải bài 7 tr 130 SGK Đại số 10

Cho bảng phân bố tần số

Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ti.

Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng
Tần số 5 15 10 6 7 43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

(A) 2 triệu đồng;     (B) 6 triệu đồng;

(C) 3 triệu đồng;     (D) 5 triệu đồng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án (C).

Vì số tiền 3 triệu có tần số lớn nhất là 15

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 130 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1