Bài tập 1 trang 128 SGK đại số 10

Giải bài 1 tr 128 SGK Đại số 10

Chỉ rõ các bước để

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp

Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột "tần số"

Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột "tần suất"

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 128 SGK đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Điểm thi Tần số

  8

  5

  2

  6

  2

  15

  3

  10

  Cộng 30

  Viết công thức tính phương sai của bảng trên bằng dấu sigma phải ghi như thế nào? Mình tìm nhiều cách rồi nhưng không ghi được do tần số mỗi giá trị khác nhau.

  Công thức: \(\dfrac{1}{N}\)\(\sum\limits^k_{i=1}\)\(n_i\)\(^{\left(x_i-\overline{x}\right)^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời