ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 128 SGK đại số 10

Giải bài 1 tr 128 SGK Đại số 10

Chỉ rõ các bước để

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp

Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột "tần số"

Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột "tần suất"

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên.

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 128 SGK đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 4 (Sách bài tập trang 214)

  Chứng minh rằng : 

                            \(f'\left(x\right)>0,\forall x\in R\) nếu 

  a) \(f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x^9-x^6+2x^3-3x^2+6x-1\)

  b) \(f\left(x\right)=2x+\sin x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ban Mai

  A=\(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+....+\dfrac{1}{9900}\)

  B=\(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2009.2011}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1