Hỏi đáp về Chương V Thống kê

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Ôn tập chương V Thống kê, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (11 câu):

 • Nguyễn Tiểu Ly
  Điểm thi Tần số

  8

  5

  2

  6

  2

  15

  3

  10

  Cộng 30

  Viết công thức tính phương sai của bảng trên bằng dấu sigma phải ghi như thế nào? Mình tìm nhiều cách rồi nhưng không ghi được do tần số mỗi giá trị khác nhau.

  Công thức: \(\dfrac{1}{N}\)\(\sum\limits^k_{i=1}\)\(n_i\)\(^{\left(x_i-\overline{x}\right)^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho hàm số y=(m+1)x^2có đồ thị (P)

  a)tìm m để hàm số đồng biến khi x>0

  b) với m=-2 .tìmtọa độ giao điểm của (P) voi duong thẳng (d):y=2x-3

  c) tìm m để( P)tiep xúc vs(d) =2x-3 .tìm tọa độ tiep diem

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương
  thời gian(x) 3 5

  7

  8 9
  tần số(n) 5 8 8

  5

  4 N-30

  a) tính thời gian làm bài trung bình của các học sinh

  GIÚP MÌNH GIẢI BÀI NÀY NHA CÁC BẠN MÌNH CẢM ƠN NHIỀU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  n^2+3*n+4 chia hết cho n+3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh

  CMR phương trình x3-10x2+100=0 có ít nhất 1 nghiệm âm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  Cho hàm số y=x4-x2+3 có đồ thị (c) . Viết phương trình tiếp tuyến của (c), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: x+2y-3=0

  Các bạn giải nhanh dùm mình mai mình thi rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien
  Bài 8 (Sách bài tập trang 214)

  Trên đường cong \(y=4x^2-6x+3\), hãy tìm điểm tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng \(y=2x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 4 (Sách bài tập trang 214)

  Chứng minh rằng : 

                            \(f'\left(x\right)>0,\forall x\in R\) nếu 

  a) \(f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x^9-x^6+2x^3-3x^2+6x-1\)

  b) \(f\left(x\right)=2x+\sin x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  A=\(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+....+\dfrac{1}{9900}\)

  B=\(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2009.2011}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha
  Bài 18 (SBT trang 165)

  Cho bảng phân bố tần số

  Khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt

  b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn

  c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có \(\overline{x_2}=36,5g;s_2=10g\), hãy xét xem trứng gà ở rổ nào có khội lượng đều hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu
  Bài 17 (SBT trang 165)

  Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau :

  Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

  a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp :

  [0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50); [50;60]

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp)

  c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy