YOMEDIA

Hỏi đáp về Chương V Thống kê

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Ôn tập chương V Thống kê, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (12 câu):

 • Bài 6 câu 4 và câu 6Bài 7 câu 2 câu 4Chỉ mình một trong mấy bài đó thôi cũng đc, ko cần chỉ hết đâuGiúp mình nhanh nha để mai có bài nộp thầy

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Điểm thi Tần số

  8

  5

  2

  6

  2

  15

  3

  10

  Cộng 30

  Viết công thức tính phương sai của bảng trên bằng dấu sigma phải ghi như thế nào? Mình tìm nhiều cách rồi nhưng không ghi được do tần số mỗi giá trị khác nhau.

  Công thức: \(\dfrac{1}{N}\)\(\sum\limits^k_{i=1}\)\(n_i\)\(^{\left(x_i-\overline{x}\right)^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hàm số y=(m+1)x^2có đồ thị (P)

  a)tìm m để hàm số đồng biến khi x>0

  b) với m=-2 .tìmtọa độ giao điểm của (P) voi duong thẳng (d):y=2x-3

  c) tìm m để( P)tiep xúc vs(d) =2x-3 .tìm tọa độ tiep diem

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thời gian(x) 3 5

  7

  8 9
  tần số(n) 5 8 8

  5

  4 N-30

  a) tính thời gian làm bài trung bình của các học sinh

  GIÚP MÌNH GIẢI BÀI NÀY NHA CÁC BẠN MÌNH CẢM ƠN NHIỀU

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • n^2+3*n+4 chia hết cho n+3

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CMR phương trình x3-10x2+100=0 có ít nhất 1 nghiệm âm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hàm số y=x4-x2+3 có đồ thị (c) . Viết phương trình tiếp tuyến của (c), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: x+2y-3=0

  Các bạn giải nhanh dùm mình mai mình thi rồi

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 8 (Sách bài tập trang 214)

  Trên đường cong \(y=4x^2-6x+3\), hãy tìm điểm tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng \(y=2x\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4 (Sách bài tập trang 214)

  Chứng minh rằng : 

                            \(f'\left(x\right)>0,\forall x\in R\) nếu 

  a) \(f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x^9-x^6+2x^3-3x^2+6x-1\)

  b) \(f\left(x\right)=2x+\sin x\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A=\(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+....+\dfrac{1}{9900}\)

  B=\(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2009.2011}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 18 (SBT trang 165)

  Cho bảng phân bố tần số

  Khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt

  b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn

  c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có \(\overline{x_2}=36,5g;s_2=10g\), hãy xét xem trứng gà ở rổ nào có khội lượng đều hơn ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 17 (SBT trang 165)

  Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau :

  Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

  a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp :

  [0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50); [50;60]

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp)

  c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA