ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 131 SGK Đại số 10

Giải bài 8 tr 131 SGK Đại số 10

Cho bảng phân bố tần số

Tuổi 18 19 20 21 22 Cộng
Tần số 10 50 70 29 10 169

Số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là

(A) 18 tuổi;     (B) 20 tuổi

(C) 19 tuổi;     (D) 21 tuổi

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B vì dãy có số phần tử là lẻ.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 131 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1